Fellenoord Eindhoven [NL]

De spoorzone in Eindhoven speelt een sleutelrol in de groei van de stad en het versterken van haar positie als hart van de high-tech maakindustrie van Brainport Eindhoven. Het stationsgebied transformeert zich van een monofunctioneel gebied, gekarakteriseerd door verkeersruimte en kantoren, naar een levendig en gemengd stadsdistrict met hoge dichtheid. In het masterplan voor Fellenoord komen verschillende ambities en thema’s bij elkaar zoals gezonde verstedelijking, klimaatadapatie, transit oriënted development, de implementatie van een stedelijke mobiliteitsstrategie en de ontwikkeling van een nieuw busstation.

Fellenoord transformeert van hoofdweg voor autoverkeer naar een stadsboulevard. Door deze substantiële downgrade wordt het gebied heringericht met focus op langzaam verkeer. Door de overmaat aan verkeersruimte terug te brengen tot een minimum van 40 meter ontstaat enerzijds een prettige, oversteekbare boulevard en anderzijds veel nieuwe ontwikkelruimte. Deze ruimte wordt aangewend voor een verdichtingsstrategie met als resultaat een stedelijk milieu dat bestaat uit een typologie van gesloten bouwblokken. Op flexibele wijze kunnen hoogteaccenten geplaatst worden, zodat een sterk gedefinieerd netwerk van openbare ruimtes ontstaat. Daarmee biedt het masterplan ruimte aan diverse toekomstige initiatieven. Bovendien scheppen deze ingrepen condities voor een nieuw type stedelijk gebied met een nieuw vestigingsklimaat als onderdeel van het stadscentrum.

De ontwikkeling van een nieuw busstation en de transformatie naar multimodale hub maakt station Eindhoven een belangrijk internationaal knooppunt. Dat biedt bovendien kansen om te werken aan het visitekaartje van Brainport Eindhoven met een fraai, nieuw stationsplein. Daarnaast is een tweede stationsentree voorzien ter plekke van de Dommel. Daardoor is de universiteit straks beter bereikbaar. Aan de oostzijde krijgt het Dommeldal meer ruimte en wordt het groene karakter zoveel mogelijk verweven met de stad. Door sterkere programmering van de groene ruimte krijgt de Dommel het karakter van een lineair, metropolitaans stadspark op stedelijke schaal.

Opdrachtgever Gemeente Eindhoven i.s.m. Provincie Noord-Brabant, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Programma 55 ha masterplan voor mixed-use gebied en multimodale transport hub inclusief nieuw busstation
Tijd 2018 - heden
Rol Masterplanner, supervisor Spoorzone
Participerende partijen Royal Haskoning DHV (mobiliteit), Goudappel Coffeng (transport), Rebel Group (financieel), APPM management consultants (governance), Metabolic (duurzaamheid, circulaire gebiedsontwikkeling)