Engineering Campus Augsburg [DE]

Het gebied van de 'Engineering Campus' Augsburg ligt direct naast de universiteitscampus. Dit feit en de excellente programmatische en infrastructurele verbinding met het omgevend stedelijk weefsel bieden ideale uitgangspunten voor de ontwikkeling van een levendig stadskwartier voor onderzoek, universiteit en wonen.

De groen doorweven hovenstructuren van de universiteitscampus vormen de basistypologie voor het ontwerp. De waardevolle groenstructuur in het centrum van de universiteitscampus word langs de topografische snijlijn naar het zuiden verlengd. Dit groene hart vormt een centrale ruimte en biedt grootschalige recreatie, activiteit en communicatie zones. Het groene hart garandeert een sterke verweving naar binnen en naar buiten. Voor een verder activering van de buitenruimtes zorgen de hieraan gerelateerde functies plus thematisch opgeladen wandel- en fietsroutes.

De hoofdorganisatiestructuur van de campus is ontwikkeld uit de stedelijke context en de bestaande, lineaire structuur van de velden. Op basis hiervan worden strepenpatronen afgeleid die het hele areaal in verschillend brede ontwikkelingsstroken opdeelt. Deze vormen groenstroken, bouwstroken of ontsluitingsstroken. Bouwvelden van verschillende dimensies definiëren toekomstige locaties voor gebouwen. Hun vorm en grootte wordt alleen bepaald door globale regels voor overbouwingscoëfficiënten, dichtheid of hoogte. De flexibiliteit van het plan blijft hierdoor op lange termijn bestaan en kan op veranderingen van buiten reageren. De fasering kan binnen het strokenprincipe flexibel de behoeftes en druk van de markt volgen.

Opdrachtgever Gemeente Augsburg
Programma 70 ha campus ontwikkeling voor wetenschap en onderzoek, universiteit, bedrijvigheid, gemengde functies en woningen
Tijd 2008 - heden
Rol Masterplanner