Emerald Delfgauw [NL]

Het 'Emerald' woonwinkelcentrum en woon-zorgcomplex voor ouderen voorzien de vinexwijk Emerald van een stedelijk centrum. De twee hoge, multifunctionele complexen geven richting aan de wijk die wordt gedomineerd door laagbouw.

Het woonwinkelcentrum heeft een cirkelvormige plattegrond en is georganiseerd in drie lagen voor winkelen, parkeren en wonen. Op de begane grond liggen de winkels, toegankelijk aan de buitenzijde en via een boemerangvormige passage binnen in het gebouw. De passage is overdekt en steekt met een hoogte van zeven meter door het winkeldak om een relatie te leggen met de bovengelegen verdiepingen. Twee lagen woningen zijn ondergebracht in een uitkragend volume van vier verdiepingen dat lijkt te zweven boven het winkelniveau. Tussenin ligt een parkeerverdieping.

Het woon-zorgcomplex heeft een trapeziumvormige plattegrond met zes lagen woningen en een laag voorzieningen op de begane grond rondom een groot centraal atrium. Dit overdekte atrium bevordert de sociale contacten onder bewoners en fungeert als openbare ruimte waar de 135 woningen via galerijen op uitkijken. Het complex is besloten, maar overdag vrij toegankelijk voor iedereen. Op deze manier maakt het woonzorgcomplex integraal deel uit van de wijk en kunnen ook bewoners van buitenaf gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. Door het overeenkomstige materiaalgebruik, de oriëntatie en de inrichting van de omringende ruimte ontstaat een ensemble van twee markante volumes in een open ruimte.

Opdrachtgever Ceres Projecten, Rijswijk
Programma 5.000 m2 winkelcentrum met parkeergarage op het dak en 60 woningen, woonzorgcomplex met 135 woningen en 5.000 m2 commerciële voorzieningen
Tijd 1997 - 2000
Rol Architect