Embankment City Park Perm [RU]

Het ‘Embankment City Park’ in Perm is met een oppervlak van 45 ha één van de grootste publieke ruimten van de stad Perm. Het project heeft als doel om het op dit moment gedateerde park te moderniseren en meer aantrekkelijk te maken voor de inwoners. Op het schaalniveau van de stad zijn functie en grenzen van het park gedefinieerd binnen de context van het Strategisch Masterplan Perm. Op het schaalniveau van het park zelf zorgt de heerkwalificatie voor een nieuwe kwalitatieve landschappelijke ruimte in de stad die het stedelijke weefsel met de Kama rivier opnieuw zal verbinden. Ter ondersteuning dienen verbindingsgebouwen als toegang tot het park en zullen de huidige topografische en fysieke barrières tussen de stad en de rivier overbruggen. 

Het park zal omringd worden  door een royale boulevard op niveau van de rivier en door een ‘stadsbalkon’ op niveau van de stad. Programmaonderdelen zoals speeltuinen, cafés en een buiten zwembad zorgen voor een  diversiteit aan functies en maken het park bruikbaar voor inwoners van alle leeftijden.

Opdrachtgever Stad Perm
Programma Herkwalificering en transformatie van de 45 ha Embankment City Park
Tijd 2009 - heden
Rol Ontwerper landschap en publiek domein, archi­tect van verbindingsgebouwen