Elbbrücken Hamburg [DE]

De wijk Elbbrücken ligt aan de Oostkant van HafenCity aan het uiteinde van Baakenhafen. Dit is vlakbij de plaats waar de S- en U-Bahn de Elbe overbruggen. Deze situatie impliceert dat de wijk Elbbrücken nog een stedelijk centrum binnen HafenCity moet worden, dat, naast het zijn van een poort voor de binnenstad van Hambrug, gekarakteriseerd zal worden door een hoge dichtheid en een multifunctioneel programma. 

De nieuwe wijk heeft de sfeer van een metropool met een stedelijke levensstijl en een actief maaiveld. Ook zal een optimaal gebruik van het openbaar vervoer worden verweven met de principes van de loopbare stad. Het plan structureert de belangrijkste publieke ruimten en articuleert de skyline met accenten van zowel woongebouwen als kantoren, die binnen elke marktsituatie kunnen functioneren. Al deze ingrepen passen bij de structuurprincipes van HafenCity en zullen een sterke toevoeging zijn aan het gebied. 

Ondanks het feit dat de nadruk op het programma ligt, zijn de voornaamste problemen voor de locatie de geluidsoverlast van het verkeer en de harde wind. Het raamwerk van het ontwerp zorgt ervoor dat het mogelijk is om binnen deze randvoorwaarden te werken en gelijktijdig gunstige bezonning te garanderen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van verschillende typologieën (zoals een speciale buitenring van gebouwen), een specifieke verdeling van het programma en zorgvuldig gekozen oriëntatie van de gebouwen, publieke ruimten en hoven ten opzichte van de zon, waarmee ook interessante uitzichten naar het water worden gecreëerd.

 

Opdrachtgever HafenCity Hamburg GmbH
Programma Totale programma 412.315 m2; woningen 166.216 m2; kantoren 175.126 m2; restaurants, winkels 15.046 m2; overig gebruik 8.489 m2; plangebied 13,86 ha
Tijd 2015
Rol Stedenbouwkundige