De Opgang Amsterdam [NL]

“De Opgang”, gelegen op een van de belangrijke kruispunten in het stedenbouwkundig plan van Van Eesteren voor Osdorp, combineert verschillende functies in één gebouw: 79 woningen, een kerk, een kinderdagverblijf en een parkeergarage. 

Deze verschillende functies tonen hun eigen identiteit en vormen een complexe eenheid. De kerk is geplaatst op een plateau, waardoor hij boven het straatniveau lijkt te zweven en wordt omringd door het deels opgetilde woongebouw. In het ensemble verschijnt de kerk door haar vorm en gevelbekleding in leien als herkenbaar en zelfstandig gebouw.

De kerkzaal opent zich met een glazen gevel naar het park en het water, de ontmoetingsruimte naar de straat: in plaats van een klassieke naar binnen gerichte gebedsruimte is een open naar de publieke omgeving gerichte ruimte vormgegeven. Ondersteund door de schuine wanden, wordt de aandacht in de kerkzaal direct geleid naar de glazen gevel waarin een kruis is opgenomen. Verder zorgen de schuine wanden voor een optimale akoestiek en een maximaal kolomvrij vloeroppervlak. De kerk is omgeven door een waterbassin, zodat het gevoel ontstaat dat de kerk drijft en zodoende wordt er via vlonders een dramatische routing gecreëerd om het kerkgebouw te bereiken. 

Rondom en boven de kerk met haar groene daken, wordt het woongebouw gevormd in de vorm van een ring, variërend in hoogte. Het woongebouw voegt zich daardoor naar de context van de omliggende bebouwing. De buitengevel is uitgevoerd in groen metselwerk wat harmonieert met het park en het gebouw een autonoom karakter geeft.

Opdrachtgever NL-development, Den Haag
Programma 11.160 m2 bvo waarvan 79 woningen (9.790 m2), kerkgebouw (820 m2), kinderdagverblijf (550 m2)
Tijd 2006 - 2010
Rol Architect