Cruise Port City Qingdao [CN]

Het masterplan transformeert het gebied tot een nieuwe, toekomstbestendige omgeving met hoge dichtheid voor wonen, werken en cruisetoerisme. Tevens vormt het de nieuwe toegangspoort voor de hele regio: Qingdao Green Bay. Het plan respecteert, transformeert en integreert het erfgoed van de voormalige haven en opent het gebied in de richting van de historische stad. Het sterke netwerk van openbare ruimtes is de drijvende kracht achter het hele plan van de toekomstige Qingdao Cruise City.

Het concept is gebaseerd op de aanleg van de vijf km lange Green Bay Boulevard: een krachtige ruimtelijke identiteitsdrager en de ruggengraat van alle ontwikkelingen. De boulevard verbindt de bestaande stad in het zuidoosten met de grote baai in het noorden en wordt verrijkt met groene en stedelijke ruimtes, water en bomen, parken en pleinen. Langs de boulevard wordt rondom een park voorzien in vijf transporthubs met dichte en hoge bebouwing. Daarmee ontstaat een raamwerk voor een leefbare en bewandelbare stad die levenskwaliteit combineert met dichtheid, efficiëntie en duurzaamheid.

De bestaande ruwe infrastructuren en verwaarloosde ecosystemen worden getransformeerd tot een systeem van herstelde ecosystemen en mensvriendelijke, veerkrachtige stedelijke structuren. Het ontwerp is gebaseerd op een geïntegreerde, gelaagde strategie die connectiviteit maximaliseert en voor een sterke en productieve relatie met de bestaande stad zorgt.

Opdrachtgever Qingdao International Cruise Port Management Bureau
Programma 20 ha studiegebied masterplan en 77,5 ha gedetailleerd stedenbouwkundig plan voor verdicht gemengd gebied met 5,2 mln m2 BVO woningen, kantoren, commercieel, retail, cultuur, publieke voorzieningen en transport
Time 2018 - heden
Rol Masterplanner, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en architect
Prijzen Prijsvraag 1e prijs