Circulaire werkgebieden 2050 Amsterdam [NL]

Team ‘Machinekamer Sloterdijk’ (KCAP + Metabolic + RebelGroup + Goudappel Coffeng) ontwikkelde in het kader van de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 een visie voor een circulaire toekomst voor Sloterdijk. De visie bouwt voort op de kwaliteiten die reeds aanwezig zijn in het gebied: een grote diversiteit aan werklocaties. Het gebied heeft hiermee de potentie om door te groeien naar de ‘machinekamer’ van stad en regio. Sleutel hierin is de transformatie van verschillende individuele industriële clusters naar een samenhangend netwerk. Dit vergt anders denken over werklocaties. Dergelijke locaties maken altijd deel uit van meerdere netwerken. Op een werklocatie wordt immers gewerkt, maar de aard van een werklocatie werkt heeft op zijn beurt weer een belangrijke regionale verzorgingsfunctie. Uiteindelijk kan door slimme interventies op deze plek een systeem ontstaan dat alle facetten van productie circulair kan maken. Dat geldt zowel voor zware industrie, grondstoffen en recycling in de haven en het produceren van producten als de beleving, retail en de inname van die producten. Binnen deze visie vervult elk deelgebied een eigen taak in het proces. Het product van de ateliers is geen uitgewerkt plan, maar een strategie om hieraan te gaan werken en invulling te geven aan idealen en nieuwe manieren van stad maken.

De toepassing van het begrip ‘circulariteit’ blijft niet beperkt tot het sluiten van kringlopen van materialen, water en energie. Ook biodiversiteit, mobiliteit, culturele waarden en gezondheid vormen een integraal onderdeel van deze toekomstverkenning die voortbouwt op de aanwezige kwaliteiten en identiteit. Het zichtbaar maken van productieprocessen en stromen zorgt voor bewustwording en vergroot de beleefbaarheid. Bovendien vergroot de beleefbaarheid de synergie tussen de diverse gebruikers en resulteert daarmee in een innovatief milieu.

 

 

Opdrachtgever Architectuur Lokaal in samenwerking met provincie Noord-Holland, Schiphol Area Development Company (SADC), Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)
Programma Toekomstverkenning circulaire werkgebieden; duurzaamheid, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering, kringlopen van materialen, water, energie, biodiversiteit, culturele waarden, gezondheid en toekomstige woon- en werkconcepten
Tijd 2018
Rol Stedenbouwkundige in multidisciplinair team met Metabolic, RebelGroup, Goudappel Coffeng