Campus and the City

In het boek ‘Campus and the City’ (redactie Kees Christiaanse en Kerstin Hoeger),  presenteren en becommentariëren gerenommeerde experts huidige trends in het ontwerp van campusgebieden wereldwijd. Aan de hand van dertig uitstekende campus projecten – van greenfield, binnenstelijk, hight-tech tot corporate – worden mogelijke toekomstige trends geëvalueerd en besproken hoe deze zich verhouden tot de stedelijke context.

De herstructurering van verouderde naoorlogse campusgebieden en de oprichting van nieuwe universitaire en commerciële wijken, vooral in de opkomende Aziatische naties, vereist nieuwe benaderingen en een duidelijke visie op de ruimtelijke en programmatische samenhang. Daarnaast zijn zowel bedrijven en academische instellingen vaker op zoek naar strategieën welke innovatie en synergie in hun onderzoek centra kunnen stimuleren, vaak op basis van de huidige potentie van hun omgeving. Dit boek richt zich op de belangrijke aspecten van nieuwe campus concepten  – variërend van vormen van ruimtelijke ordening  die de interne kennisoverdracht en sociale interactie bevorderen, tot aan verschillende vormen van stedelijke ontwerpstrategieën gericht op het creëren van duurzame kennis- en onderwijscentra die inspelen op de steeds veranderende eisen van de samenleving.

Uitgever gta Verlag, Zürich
Programma Boek over recente trends voor het ontwerpen van campus gebieden
Tijd 2007
Rol Editor (Kees Christiaanse in samenwerking met Kerstin Hoeger)
Met bijdrages van Edzo Bindels; Kees Christiaanse; Janne Corneil; Andrea Deplazes; Gunter Henn; Kerstin Hoeger; Edo Hofland; Vittorio Magnago Lampugnani; Wilhelm Natrup; Werner Oechslin; Philip Parsons; Gerhard Schmitt; Remo Steinmetz; Zhu Wenyi; Riken Yamamoto; Art Zaaijer