Brussel2040 Brussel [BE]

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de opdracht gegeven voor een duurzame strategische visie voor de Metropool binnen haar regionale context voor 2040. De visie van KCAP stelt compactheid bovenaan om de huidige uitdagingen zoals demografie, internationalisering, milieu, werkgelegenheid en dualisering het hoofd te bieden. De stad kan ‘heroverd’ worden als aantrekkelijk leefmilieu voor mens en natuur door een intensiever gebruik van de beschikbare ruimte, gekoppeld aan de verbetering van het mobiliteitsnetwerk en de aaneenschakeling van landschappelijke ruimte.

Deze geïntegreerde benadering identificeert de zones voor verdichting. Locale karakteristieken en synergie op het vlak van economie, gemeenschap of leefmilieu bepalen de integratie in het netwerk van centraliteiten. In plaats van een blauwdruk wordt een ‘kader voor kwaliteit’ gepresenteerd waarin een geïntegreerd ruimtelijk evenwicht vertaald wordt in ontwerp en implementatie van strategieën. Deze procesgeoriënteerde planning waarborgt de kwaliteit binnen een ruimtelijk kader, maakt een stapsgewijze benadering, politieke en private allianties en de aanpassing aan onverwachte ontwikkelingen in de komende dertig jaar mogelijk.

 

Opdrachtgever Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Programma Ontwikkeling van een duurzame strategische visie als herziening van een bestaand strategisch plan
Tijd 2011 - 2012
Rol Stedenbouwkundige 
Participerende partijen Arup, Amsterdam (duurzame ontwikkeling en transport), Systematica SpA, Milaan (mobiliteit), ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Rotterdam (landschap en openbare ruimte)