Breevaarthoek Gouda [NL]

Het Breevaarthoekproject bestaat uit een appartementencomplex met 23 appartementen en twee penthouses, 28 drive-in woningen en een bescheiden commerciële ruimte. De locatie voor deze ontwikkeling ligt in een verstedelijkt gebied dat uitkijkt over een karakteristiek landschap van veengronden. Het wordt omsloten door twee wegen en een vaart. Het complex vormt dus een grens tussen stad en natuur en tussen water en land. Deze grensligging is als uitgangspunt gebruikt voor het project, dat zowel naar de stedelijke omgeving als naar het landschap en het water verwijst.

Naar aanleiding van de driehoekige locatie van het Rutgesterrein is gekozen voor een splitsing in drie delen met elk een eigen woningtype. Aan de zuidkant grenst de korte zijde van de driehoek aan de weg met een appartementencomplex dat dient als geluidswal. De twee andere zijden van de driehoek bestaan uit laagbouwwoningen die op allerlei manieren nauw verbonden zijn met de waterkant. Deze twee zijden, waarvan er één langs het water loopt en één langs de weg, zijn gesplitst in waterwoningen en tuinwoningen.

Breevaarthoek is robuust in vorm en uitvoering. Dankzij de materiaalkeus vormt het project met zijn verschillende woningtypen en -vormen als geheel toch een eenheid. Overal is dezelfde zachtgele ruwe baksteen gebruikt. Alle ramen hebben houten kozijnen en er zijn geen kleuren toegevoegd aan de natuurlijke tinten van de materialen zelf, zodat het project op een natuurlijke manier opgaat in de omgeving.

Opdrachtgever Bouwgroep Ouwe Gouwe, Gouda
Programma 1 ha woningbouwproject met 6.070 m2 bvo voor 52 woningen en commercieele ruimtes
Tijd  1997 - 2001
Rol Architect