Bordeaux Euratlantique Saint-Jean Belcier [FR]

Saint-Jean Belcier is de strategische locatie voor het project Euratlantique, waarmee de vernieuwing van de agglomeratie Bordeaux wordt ingezet.

Het interventiegebied bestaat uit een verzameling gefragmenteerde zones naast het station Sait-Jean en rivier de Garonne. De afwezigheid van samenhang en structuur leidt tot een grote stedelijke discontinuïteit. Tegen de achtergrond van de herinrichting van het station, wordt deze transformatie aangegrepen om deze locatie te herpositioneren en de openbare ruimte opnieuw te structureren. Daardoor wordt de samenhang versterkt en vindt herwaardering plaats door identiteitsvorming en de zorgvuldige inbedding in het stedelijke weefsel van Bordeaux. Iedere gelegenheid die zich voordoet, wordt aangegrepen om de onderliggende kwaliteiten te benadrukken en daarmee coherente, maar sterk gemengde gebieden te creëren.

Dit delicate samenspel met de bestaande structuren verzorgt en begunstigt subtiele overgangen waar allerlei facetten samenkomen, terwijl deze benadering tevens de algehele transformatie stimuleert waar diepgaande veranderingen mogelijk of noodzakelijk zijn. Hieruit volgt een stedelijk mozaïek dat een duurzame stedelijke levensstijl koppelt aan een hoge kwaliteit van leven: vrij zijn en kunnen bewegen, leven, werken en ontspannen in een gastvrije, originele en creatieve omgeving.

 

 

 

 

Opdrachtegever Etablissement public d’aménagement de Bordeaux-EuroatlantiqueProgramma 162 ha te verstedelijken zone van het gebied rondom het station Saint-Jean Belcier, waarvan 60 ha ontwikkelgebied met ingrepen voor de korte en lange termijn
Tijd 2010
Rol Stedenbouwkundige
Participerende partijen Mutabilis (landschap), Oasiis (duurzaamheid), STC (infrastructuur en transport), Ingerop (infrastructuur en transport), CBRE (vastgoed), Antea (duurzaamheid)