Blaak 31 Rotterdam [NL]

Vele nieuwe projecten in het Laurenskwartier en in de Waterstad laten een revival zien van de historische binnenstad van Rotterdam. Aan de wederopbouwarchitectuur van de jaren 50 wordt een nieuwe laag toegevoegd van woon- en werkgebouwen die het centrum weer levendig en aantrekkelijk maken, onder andere het kantoorgebouw 'Blaak 31' met 23.000 m2 kantooroppervlak.

Blaak 31 is gelegen op de hoek van de Blaak en de Binnenrotte en naast de Markthal, een ontwerp van MVRDV. De positie is een markante en historisch belangrijke locatie waar het ontbrak aan stedelijke intimiteit. Het ontwerp voorziet daarom in een levendig straatprofiel met publieke functies en geeft een ruimtelijke grens aan de Binnenrotte.

Op deze belangrijke locatie toont het 12 verdiepingen tellende gebouw een representatieve en herkenbare vorm. De volumes zijn ten opzichte van elkaar licht gedraaid en verspringen elke drie verdiepingen met 2,70 meter. Deze vorm wordt enerzijds bepaald door de afstand tot de Markthal met het doel een maximum aan licht en privacy voor beide gebouwen te garanderen, anderzijds heeft de ondergrondse metrobuis invloed op de contour van het gebouw.  Horizontale gevellijnen van glas en natuursteen ondersteunen de waaiervorm van het gebouw en zorgen voor veel licht binnen de kantoren en ruim uitzicht op de straat. Van buiten is niet alleen de spectaculaire stalen vakwerkconstructie zichtbaar maar ook het leven en werken binnen het gebouw.

Opdrachtgever Provast, Den Haag
Programma 23.000 m2 kantoor (waarvan 14.000 m2 kantoor voor juridisch en fiscaal adviseurs Loyens & Loeff, 3.300 m2 voor Glencore Grain), éénlaagse parkeergarage ondergronds
Tijd 2007 - 2010
Rol Architect
Participerende partijen
Fokkema & Partners Architecten (interieur)