Belval Square Mile Esch-sur-Alzette [LU]

Belval, een voormalige hoogovenlocatie van 170 hectare, ondergaat sinds het midden van de jaren ‘90 een transformatie naar een stadswijk. De nieuwe wijk heeft verschillende functies als wonen, werken, onderwijs, wetenschap, vrije tijd en recreatie. Met als doel het bestaande masterplan van de ‘Square Mile’, een gebied van 10 blokken in het centrum van Belval, te herzien werd een prijsvraag georganiseerd. Aan de teams werd gevraagd de ontwikkeling aan te passen aan de huidige situatie van de vastgoedmarkt en nieuwe stedelijke herontwikkeling, rekening te houden met de nieuwste aspecten op het gebied van energie-efficiency en duurzaamheid en de identiteit van het gebied. Het bestaande masterplan leunt op een centrale monumentale as.

Het nieuwe ontwerp stelt echter voor de omliggende boulevards als ruggengraat voor het gebied te gebruiken om beter aan te sluiten op de omliggende context door het open karakter van de gebouwen. Daardoor ontstaat een aantrekkelijke omgeving voor een mix van functies en een variëteit in kavels en gebouwtypen. Door die diversiteit en het beschikbaar houden van verschillende functies is het gebied voor meerdere investeerders interessant én is het mogelijk middels een fasering te reageren op de veranderende marktvraag.

Het landschapsontwerp ondersteunt de stedelijke structuur en interpreteert de vroege industriële functie op een creatieve manier en geeft bijzondere ruimtelijke kwaliteit. Het centrale plein geeft identiteit aan het hele gebied en de verzonken tuinen geven een onverwachte extra dimensie aan het plein.

Opdrachtgever Société de développement Agora s.a r.l. et Cie, Esch-sur-Alzette
Programma Masterplan met 145.000 - 175.000 m2 voor commerciele functies, wonen en kantoren
Tijd 2010 - heden
Rol Masterplanner in samenwerking met TOPOTEK 1, Berlijn
Participierende partijen Fakton, Berlijn