Bao’an Coastal city Shenzhen [CN]

De kustzone van Bao'an ligt aan de Pearl River Delta. Het gebied bevat al veel nieuwe ontwikkelingen waaronder Shenzhen Bao'an Airport, grote havens, terminals, nieuwe wegen en spoorwegen en QianHai, een nieuw stadsdeel rond een nieuwe baai. Als gevolg van de “harde en snelle” ontwikkelingen is veel van dit landschap verdwenen en is de oorspronkelijke kustlijn in 20 jaar tijd 5 kilometer opgeschoven. Tot nu toe hebben de ontwikkelingen geresulteerd in een stedelijke landschap met weinig stedelijke en landschappelijke kwaliteiten, gedomineerd door grootschalige infrastructuur.

De locatie van Bao'an langs de Pearl River Delta is oorspronkelijk al een delta op zich met 45 verschillende kreken en rivieren die door het gebied stromen. Ons project start vanuit deze “vergeten” toevoer van zoet water. Via een concept van “REPARATIE DOOR ONTWIKKELING” wordt dit omgezet in een zoetwaternetwerk dat de zoutwaterkustlijn verrijkt met netwerk van zoet en schoon water en groenzones.

Het waternetwerk kent verschillende karakterzones en watertypen: zout zeewater, diverse biotopen voor zuivering, meren als waterreservoir, zoet water baaien, een mangrove gebied met brak water, verbindende kanalen, een groene waterdetentiezone enzovoort. Het zoetwaternetwerk markeert tevens het beginpunt van regeneratie van de bestaande bebouwing, de historische oude dorpen in de wijdere omgeving en legt de basis voor een robuuste en veerkrachtige regio.

Als ontwikkelingsraamwerk zal het de basis zijn voor de transformatie van een gebied van ca. 33 x 7 kilometer – ongeveer het gebied tussen de huidige (2014) en de historische (1994) kustlijn – waarin een ongekende range stedelijke milieus tot ontwikkeling kan worden gebracht. Zo veranderd Bao’an in een spectaculaire, rijke en gedifferentieerde kuststad met 3 nieuwe stedelijke districten: New Airport City, XiWan en QianHai.  

Opdrachtgever Bao'an Office of Urban Planning, Land and Resources Commission of Shenzhen Municipality
Programma 7.000 ha masterplan met een lengte van 45 km voro de herontwikkeling van de  Bao'an Coastal zone met gemengde stedelijke waterfront activiteiten
Tijd 2014
Rol Stedenbouwer en landschapsarchitect
Participerende partijen LAY-OUT (landschap en openbare ruimte)
Atelier Dreisetl (water management)