Balans Leidsche Rijn [NL]

Balans is het eerste van drie appartementengebouwen die KCAP langs de noordelijke stadsas in Leidsche Rijn realiseert. Alle vijftig appartementen beschikken over balkons en/of dakterrassen en binnenin het U-vormige complex ligt een collectieve binnentuin op het dak van de parkeergarage. Het woongebouw telt zes lagen en loopt in de richting van de laagbouw aan de zuidkant trapsgewijs af. Vanwege de geluidsbelaste locatie aan stadsas en spoorlijn zijn in het ontwerp extra geluidwerende maatregelen getroffen. De noordzijde van het gebouw heeft een gedeeltelijk dove en gedeeltelijk dubbele gevel, de oost- en westzijde zijn voorzien van deels inpandig gelegen balkons.

Opdrachtgever 2dvlop, Amsterdam, Bam Vastgoed Bunnik
Programma Appartementengebouw met 50 appartementen, ateliers, bedrijfruimte en 2 lagen parkeren
Tijd 2003 - 2007
Rol Architect