Bahia de Pasaia San Sebastian [ES]

Het masterplan voorziet in de ontwikkeling van een 70 hectare terrein aan de baai van Pasaia in San Sebastian. De site, die momenteel wordt gebruikt voor havenactiviteiten, zal geleidelijk beschikbaar komen voor herontwikkeling. Het project biedt de gelegenheid om een achtergesteld gebied te laten heropleven en zal een belangrijke invloed hebben op de hele regio.

Het stedenbouwkundig plan definieert een archipel van uiteenlopende ontwikkelingen langs het waterfront en creëert daarmee de voorwaarden om de lokale gemeenschappen bij de ontwikkeling te betrekken. Het voorziet in groeiruimte voor de lokale gemeenschappen en biedt mogelijkheden om hun identiteit en diversiteit uit te breiden en te benutten. De groei wordt geconcentreerd rond knooppunten van openbaar vervoer. 

De verschillende karakterzones worden verenigd door een netwerk van openbare ruimtes rond de haven en langs groene boulevards. Binnen deze robuuste structuur biedt een fijnmazig netwerk van openbare ruimtes de mogelijkheid aan de huidige en nieuwe bewoners om aan en op het water te ontspannen en te recreëren. Rond de baai worden nieuwe architectonische blikvangers zoals een cultureel centrum en een maritiem museum gepositioneerd als regionale bestemmingen. Clusters van nieuwe economische activiteiten genereren bijkomende werkgelegenheid in diverse sectoren.

 

 

 

 

 

Opdrachtgever Provincial Council of Guipuzcoa
Programma 70 ha masterplan met 840.000 m2 voor woningen en commerciele functies, parken
Tijd 2009 - 2011
Rol Masterplanner
Participerende partijen LKS (ingenieurs, adviseurs sociologie en urban economics); Hoz-Fontan (lokale architect); ECOFYS (adviseurs duurzaamheid)