Airport region Zürich [CH]

Het masterplan Airport Region is een visie voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied dat ligt tussen de luchthaven van Zürich en Zürich-Seebach. Het herpositioneert de Airport Regio” in een internationale, regionale en lokale context, door een lange termijn programmering van infrastructuur en landschapskwaliteiten voor te stellen, die in relatie staan met de verwachte bevolkingsgroei. Het masterplan focust op de Opfiker driehoek, waar een gebrek aan stedelijke kwaliteit is ontstaan door geluidsoverlast, vervuiling, fragmentatie door de hoge concentratie aan infrastructuren die door deze bottleneck lopen en door de ongecoördineerde ontwikkeling tussen de drie aangrenzende gemeenten. Hierbinnen worden uiteenlopende strategieën voorgesteld voor drie sleutelgebieden. Ten eerste het stimuleren van internationale bedrijvigheid rond Priora+, de eerste ‘stop’ na het vliegveld. Daarnaast het ontwikkelen van nationale en regionale kracht voor de transformatie van de industriegebieden van Glattbrugg West, welke is doortrokken met reeds gevestigde ondernemingen die actief zijn in de vliegtuigindustrie. Als laatste het verbeteren van het lokale milieu waarmee de fragiele stedelijke ruggengraat, de Schaffhauserstrasse, wordt verstevigd. Deze ruggengraat verbindt het centrum van Opfikon met dat van Zürich Zuid en met Kloten in het Noorden. Deze verbinding kan een sterke stedelijke continuïteit geven, waar anders een gefragmenteerd stedelijk mozaïek zou blijven.

Het stedelijk kader en de strategie voor de geprioriteerde ontwikkeling van deze drie sleutelgebieden faciliteert de provincie, regio en gemeenten met de planimplementatie van deze gecoördineerde, lange termijn transformatie tot 2040.

 

 

Opdrachtgever Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich
Programma 500 ha gebiedsontwikkelingsvisie voor de omgeving van de luchthaven van Zürich
Tijd 2013
Rol stedenbouwkundige
Participerende partijen Vogt Landschapsarchitecten, Ernst Basler + Partner