A2 Traverse Maastricht [NL]

Het A2 Traverse Masterplan biedt een unieke kans Maastricht en haar omgeving in één keer te verbeteren: stadsdelen aan weerszijden van de huidige N2 worden verbonden, contrasten tussen stad en landschap versterkt en verloren kwaliteiten hersteld. Maastricht Oost maakt een inhaalslag. Oost emancipeert. Het A2 traverse masterplan is het raamwerk voor het ondergronds doortrekken van de A2 door de stad Maastricht. Deze ingreep biedt zowel kansen als risico’s voor de stad en zijn structuur. De grootste kans is Maastricht Oost met de rest van Maastricht en omgeving te verbinden. De nieuwe singel boven op de nieuwe snelwegtunnel is maar één van de nieuwe lijnen in het netwerk. De singel verbind alle deelgebieden binnen het stedelijke gebied. Elk gebied heeft een eigen sfeer en karakter. Zo bestaat ook de singel uit verschillende zones.

 

Opdrachtgever De Unie van Maastricht
Programma Masterplan, ontwikkelingsplan en masterplan raamwerk voor de herontwikkeling van het A2 snelweg traject door Maastricht
Tijd 2006 - 2007
Rol Master planner
Participerende partijen DHV, Witteveen+Bos, Lodewijk Baljon, RVR b.v., Zwarts & Jansma