100% Block City Moscow [RU]

‘100% Block City’ is het concept van KCAP en NEXT Architects voor de A101 Block City Masterplan Competition in Moskou. De prijsvraag vroeg om een visie op een deel van een nieuwe stad voor 320.000 inwoners die ten zuiden van Moskou moet verrijzen. Deze ontwikkeling is onderdeel van het A101 project en omvat de eerste uitwerking van en 157 ha groot deelgebied.

100% Block City is gebaseerd op de kwaliteiten van de locatie en het omringende landschap. 100% Block City gaat niet over iconografische sterarchitectuur maar gaat over de architectuur van het alledaagse, architectuur die zorg draagt voor een prettige leefomgeving. In het centrum is plek voor “haute culture” architectuur maar het gaat om het ontwikkelen van de omliggende “Prêt-à-porter” wijken.
Het plan biedt een alternatief voor de monotone en sombere laat-socialistische woningbouw. 100% Block City biedt een optimistische, hoogwaardige en comfortabele dagelijkse omgeving waarbij individuele elementen, mede door nauwkeurig omschreven vormgevingsstrategieën, bijdragen aan de harmonie van het geheel.

Het ontwerp combineert de verschillende stedelijke typologieën – het standaard bouwblok, de strokenbouw en torens - waardoor de voordelen van deze verschillende types ten volle benut worden en de nadelen tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Door een generiek stedelijk grid over de locatie te superpositioneren leggen en de belangrijke groenstructuren te vatten in groene blokken ontstaat een bijzondere relatie tussen stad en landschap. De groene blokken volgen de logica van de stad in het grid maar sluiten gelijktijdig aan op de grotere stedenbouwkundige en landschappelijke structuren.

Opdrachtgever Masshtab Development Company, Moscow
Programma 157 ha nieuwe stadswijk met 1.3 miljoen m2 voor woningen
Tijd 2010
Rol Stedenbouwkundige en architect in samenwerking met NEXT Architects, Amsterdam