Ute Schneider benoemd tot hoogleraar stedenbouw aan de TU Wenen

Ute Schneider, partner, architect en stedenbouwkundige bij KCAP, is benoemd tot hoogleraar stedenbouw aan de Technische Universiteit Wenen, Oostenrijk. Zij is verbonden aan het Instituut voor Stedenbouw, Landschapsarchitectuur en Ontwerpen (E260) van de Faculteit Architectuur en Ruimtelijke Ordening van de TU Wenen.

Onderzoek en onderwijs zijn diep verankerd in het DNA van KCAP en staan centraal in het werk van Ute Schneider. Voorafgaand aan haar benoeming tot hoogleraar aan de TU Wenen, begeleidde zij van 2012 tot 2018 ontwerpstudio’s met integratie van stedenbouw aan de Universiteit van Liechtenstein. In 2018 bekleedde zij een gasthoogleraarschap aan de TU München. Met ingang van het zomersemester 2021 deelt Ute Schneider haar expertise over ruimtelijke, structurele en esthetische aspecten van stedelijke en territoriale ontwikkeling aan het Instituut voor Stedenbouw, Landschapsarchitectuur en Ontwerpen van de TU Wenen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de historische, culturele, sociale, politieke en economische dimensies van stedelijke ontwikkeling. Het doel is zowel de spontane als de geplande stad te doorgronden en te analyseren hoe ontwerp en aanpak stadsontwikkeling kunnen beïnvloeden. Ute Schneider stelt het thema samenleven, co-existentie in de focus: "Steden moeten ruimte bieden voor iedereen. Om dit te bereiken, is een proces van co-creatie en coöperatie essentieel zodat steden gecreëerd kunnen worden die diversiteit en de co-existentie van verschillen mogelijk maken."

Ute Schneider ziet haar missie in het creëren van verbindingen en actieve uitwisseling tussen praktijk, onderzoek en onderwijs op het gebied van stedenbouw. Ze beoogt een integrale aanpak die meerwaarde creëert in het ontwerp door interdisciplinaire verbanden te leggen en alle schaalniveaus gelijktijdig in overweging te nemen. Het is haar doel om de creativiteit van de studenten te stimuleren en hun enthousiasme voor stedenbouw en architectuur en de integrale samenhang tussen deze disciplines aan te wakkeren. “Het besef en de sensibilisering van de jongere generaties is van cruciaal belang, omdat zij onze planeet zullen bevolken en vormgeven. Het gaat erom studenten instrumenten aan te reiken zodat zij zowel tijdens hun studie als in de toekomst passende oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen van onze snel veranderende leefomgeving,” zegt Ute Schneider.

In die zin is de bewustwording van “nature-based solutions” van fundamenteel belang voor de steeds duidelijker wordende gevolgen van de klimaatverandering. De uitdagingen gaan veel verder dan enkel ruimtelijk ontwerp. Oplossingen moeten directe betrekking hebben tot organisatorische, klimatologische, sociale, economische en politieke aspecten en parameters. “Wij maken deel uit van de natuur als de basis voor ons welzijn, dus we moeten een manier vinden om met de natuur te co-existeren,” aldus Ute Schneider.

Na haar opleiding als meubelmaker en meerdere jaren werkervaring als interieurarchitect, studeerde Ute Schneider vanaf 1990 aan de Universiteit Stuttgart, Duitsland. Ze studeerde daar in 1998 af als architect en stedenbouwkundige. Tijdens haar studie werkte Ute Schneider bij verschillende Duitse en Nederlandse internationaal opererende architectuurbureaus, waaronder Neutelings Riedijk Architecten in Rotterdam. 1998 richtte zij samen met drie partners (Ippolito, Fleitz en Weismann) het bureau Zipherspaceworks op in Stuttgart. Het bureau werkte aan taalrijke opdrachten op het grensvlak van stedenbouw, architectuur, tentoonstellingsontwerp, design, grafische vormgeving en webdesign. 2002 richtte zij haar eigen bedrijf “umaoffice” op. Sinds 2003 werkt Ute Schneider voor KCAP. Vanaf 2006 werkt ze in de toen nieuwe vestiging van KCAP in Zürich, Zwitserland, waarvan zij in 2009 het directeurschap overnam. In 2016 werd zij benoemd tot partner.

Naast haar werk als architect en stedenbouwkundige is Ute Schneider betrokken bij diverse tentoonstellingen en publicaties van KCAP. Ze geeft regelmatig lezingen en is lid van een groot aantal internationale selectiecommissies, jury's en adviescommissies.