KCAP ontwerpt blok 8 voor Merwede Utrecht

KCAP ontwerpt in opdracht van ontwikkelaars Synchroon en AM een multifunctioneel gebouwensemble binnen de ontwikkeling Merwedekanaalzone in Utrecht. Volgens het stedenbouwkundig plan voor het kerngebied Merwede van BURA urbanism verandert het voormalige industrieterrein naar levendig, gezond en duurzaam stadsdeel. Binnen dat plan ontwerpt KCAP blok 8, het meest stedelijke blok van deelgebied 5; een gemengd gebouwensemble met appartementen, voorzieningen en veel groen. Vorige week werd bekend dat de plannen voor Merwede, een van de grootste binnenstedelijke, autovrije stadswijken van Nederland, door het college van B&W ter besluitvorming zijn aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad.

Het welzijn van bewoners en bezoekers was leidend bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Om dit te verwezenlijken zijn de volgende kwaliteiten gedefinieerd: ‘Coulissestad’, ‘Levendige stadswijk’, ‘Groen tenzij’, ‘Mobiel Merwede’ en ‘Gezond en Duurzaam’. Het door KCAP ontworpen blok vertaalt deze kwaliteiten in een aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving. Naast KCAP als coördinerend architect ontwerpen de bureaus MONK architects en Studio Nauta enkele gebouwen van blok 8.

Het idee van de ‘Coulissestad’ voorziet in een doorlaatbare en luchtige stedelijke context waar de dichtheid aansluit op de menselijke maat. Als antwoord daarop bestaat blok 8 uit een fijnkorrelige gebouwenstructuur met een duidelijk afleesbare opbouw: sokkel, een middenstuk en een setback met daktuinen van verschillende afmetingen rondom een toegankelijk en doorwaadbaar semi-openbaar hof. De architectonische kwaliteit van blok 8 sluit aan bij de buitenranden van de ontwikkeling.

KCAP geeft het idee van de ‘Levendige Stadswijk’ vorm met een diverse mix van functies die op elk moment van de dag levendigheid en activiteit genereren. Naast een grote verscheidenheid aan woningtypes omvat het multifunctionele blok een kinderdagverblijf, een buurt- en jongerencentrum, een gezondheidscentrum, een sportschool, een kantoorgebouw en diverse horecagelegenheden. Daarmee biedt blok 8 een levendige plek waar verschillende functies samen komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Om een ‘Groen tenzij’-concept te creëren wordt het aandeel groen aan de binnen- en buitenkant van het blok gemaximaliseerd. Het door Flux landscape architecture ontworpen hof krijgt een groen karakter. Sommige gebouwen zijn voorzien van groene gevels en de lager gelegen daken bevatten daktuinen. Daarmee wordt bijgedragen aan een natuur-inclusief plan dat ruimte biedt aan flora en fauna en zo de  biodiversiteit in de stad bevordert.

‘Mobiel Merwede’ betekent dat het maaiveld van Merwede zo autovrij en groen mogelijk ingericht wordt. Gezonde mobiliteit in de vorm van langzaam verkeer en het gebruik van openbaar vervoer worden gestimuleerd. Een dergelijke aanpak resulteert in een zeer lage parkeernorm met geconcentreerde parkeervoorzieningen. Blok 8 huisvest een ondergrondse parkeergarage die meerdere blokken bedient.

Blok 8 is een ‘Gezonde en Duurzame’ woon- en werkomgeving. Naast veel groen dragen bovenstaande kwaliteiten in hoge mate bij aan sociale duurzaamheid. Ook de technische duurzaamheid voldoet aan hoge ambities op het gebied van energieopwekking en -gebruik, materiaalgebruik en circulariteit. Daarmee ontstaat een prettige en toekomstbestendige wijk, een fijne plek om in te wonen en te werken voor uiteenlopende doelgroepen: starters, ouderen, gezinnen en alleenstaanden.

Opdrachtgever Synchroon en AM

Programma 64.000 m2 gemengd programma waarvan appartementen met diverse woningtypes (47.000 m2), co-working spaces (7.000 m2), kinderdagverblijf (800 m2), gezondheids- en buurtcentrum (2.100m2), fitnessruimte (600 m2), commerciële ruimte (550 m2), horecagelegenheden (1.100 m2), ondergrondse parkeergarage

Architecten KCAP Architects&Planners, MONK architects, Studio Nauta