Werkplaats Overvecht: krachten bundelen is sprongen maken

Krachten bundelen is sprongen maken. Voor en met de Werkplaats Overvecht en veel betrokkenen uit de wijk (bewoners, instanties etc.) hebben Springco Urban Analytics, Fakton Consultancy, KCAP en Dietz communicatie en strategie in de afgelopen maanden gewerkt aan een startproduct voor de wijk Overvecht. Wij werkten eerst op het niveau van de hele wijk Overvecht een gebiedsprofiel, ontwikkelvisie en ontwikkelstrategie uit. Daarna hebben wij voor de acht buurten van Overvecht buurtprofielen opgesteld. In de buurtprofielen zijn de huidige sociaal-maatschappelijke opgaven en de ruimtelijke en programmatische uitdagingen per buurt in kaart gebracht. Daarmee ontstaat een goed onderbouwde ruimtelijke onderlegger voor de toekomst van de buurten. De buurtprofielen vormen een goede basis om in de verschillende buurten in gesprek te gaan met bewoners, publieke en private partijen om daarmee projectinitiatieven te laten starten die zorgen voor wijkverbetering. Een mooi resultaat dat in de komende maanden verder wordt verdiept en verrijkt in het Omgevingsprogramma Overvecht dat de gemeente Utrecht opstelt. Wil je meer weten, kijk dan op de website van Werkplaats Overvecht.