Stedenbouwkundig raamwerk voor voormalig vliegkamp Valkenburg

KCAP heeft het stedenbouwkundig raamwerk voor het voormalig vliegkamp Valkenburg in de gemeente Katwijk ontworpen. Het raamwerk speelt in op de vraag naar geschikte gebieden voor nieuwe woningen in het zuidelijk deel van de Randstand. Het ontwerp is een eerbetoon aan de rijke historie van het gebied. Het is een duurzaam plan waarin de verschillende historische lagen, het kreeklandschap, de oude start- en landingsbanen en de historische gebouwen van het vliegkamp samenkomen.

KCAP heeft van het Rijksvastgoedbedrijf, grondeigenaar van het oud-vliegkamp, de opdracht gekregen om voor het noordelijke deel van het gebied een stedenbouwkundig raamwerk te ontwerpen. Het gebied zal ruimte geven aan 3000-3500 woningen. In totaal zullen er 5600 nieuwe woningen komen. De transformatie van het voormalige vliegkamp naar een attractieve leefomgeving wordt gezien als toevoeging van een vijfde inclusieve kern binnen de gemeente Katwijk.

De integrale aanpak van KCAP combineert alle historische lagen, van het voormalige Delta landschap tot aan het huidig gebruik, om een nieuw en uniek dorp met een eigen identiteit te creëren. Alle technische en karakteristieke eigenschappen van het gebied zijn geïntegreerd in een parametrisch ontwerpproces dat resulteert in een flexibel en duurzaam raamwerk waarin de hoofdstructuur van wegen, water en landschap wordt vastgelegd. Binnen dat raamwerk ontstaan flexibele ontwikkelvelden die naar gelang van tijd en vraag kunnen worden ontwikkeld.

Het voormalige militaire landschap zal worden getransformeerd tot een nieuwe, inclusieve kern binnen de gemeente Katwijk. Een duurzaam, bevaarbaar kreeklandschap die het schone duinwater door het gebied laat stromen vormt de basis voor de ontwikkeling van het voormalig vliegkamp en speelt als een van de historische lagen een belangrijke rol in het concept van KCAP. De voormalige start- en landingsbanen creëren een verbindend kruispunt dat de nieuwe kern verbindt met het omringende landschap. De korte startbaan verbindt de duinen met het meer van Valkenburg en vormt de ruggengraat van de nieuwe kern. De lange startbaan verbindt de Oude Rijn met het open polderlandschap richting Wassenaar. Het verbindingspunt van de start- en landingsbanen zal het nieuwe centrum markeren, met gemeenschappelijke functies zoals scholen, winkels, restaurants, zorginstellingen en een kerk. Karakteristieke plekken in het gebied, zoals de gebouwen van het voormalige vliegveld, worden belangrijke oriëntatiepunten.

Het stedenbouwkundig raamwerk is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en biedt een ruimtelijk plan voor een duurzame en inclusieve ontwikkeling waar uiteindelijk zo'n 12.000 tot 13.500 nieuwe inwoners kunnen komen te wonen.

Het plan is door KCAP met het oog op de toekomst ontworpen, met ruimte voor innovatieve mobiliteit, met minder auto's en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De nieuwe kern wordt een energieneutraal gebied, aangedreven door wind- en zonne-energie waarbij wordt gestreefd de ecologische kwaliteit van de landschappelijke context te verbeteren.

"We zijn trots om een ruimtelijk raamwerk te kunnen presenteren voor een unieke, milieuvriendelijke en inclusieve nieuwe kern in een strategische positie in de Randstad. Een plan waarin we het gemeenschapsgevoel bevorderen en mensen dicht bij de natuur kunnen laten wonen", aldus Jeroen Dirckx, stedenbouwkundige en partner van KCAP.

Na de goedkeuring door het B&W College van de gemeente Katwijk eind mei, is het stedenbouwkundig raamwerk nu voorgelegd aan de gemeenteraad voor verdere evaluatie. Na de zomer wordt een besluit verwacht. Het raamwerk vormt de basis voor het bestemmingsplan dat naar verwachting in de eerste helft van 2021 zal worden goedgekeurd.