KCAP in tentoonstelling 'Sea Change: Flood Resilient Architecture for the 21st Century', Londen

De overweldigende uitdaging van onze tijd is om steden te bouwen die de natuurlijke bronnen en habitats van de aarde beschermen door duurzame en klimaatadaptieve planning. KCAP gaat deze uitdaging aan en heeft een holistische en toekomstgerichte ontwerpbenadering ontwikkeld die bescherming tegen overstromingen combineert met brede stedelijke vraagstukken.

Exhibition

In de tentoonstelling 'Sea Change: Flood Resilient Architecture of the 21st Century’, worden twee van onze overstromingsbestendige plannen tentoongesteld. De tentoonstelling vertoont werk van architecten die vooroplopen in het aanpassen van onze gebouwde omgeving aan de groeiende realiteit van klimaatverandering en wateroverlast in de stad.

HafenCity, Hamburg

Aangezien HafenCity in de overstromingszone van de Elbe ligt, was er behoefte aan de ontwikkeling van een innovatief concept voor de integratie van duurzame en klimaatadaptieve planvorming. Het stedenbouwkundig plan, ontwikkeld in samenwerking met ASTOC, integreert concepten voor overstromingspreventie vanaf het begin. De multidisciplinaire aanpak vertaalt intelligente interventies en technologische oplossingen in een allesomvattend holistisch plan.

East Dike, Shenzhen

KCAP + FELIXX heeft een 'triple dike' strategie ontwikkeld om de kustlijn te repareren en beter te beschermen tegen vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Dit veelzijdige systeem maakt een geïntegreerde klimaatadaptieve reorganisatie van de kust mogelijk. Het adaptieve ontwerp biedt kaders om het gehele kustzone te ontwikkelen tot een multifunctionele zone met sociale en economische potentie.

Naast onze projecten HafenCity Hamburg en East Dike Shenzhen zal er werk van andere architecten op het gebied van hoogwaterbestendige architectuur worden tentoongesteld. De tentoonstelling is van 1 februari tot 16 mei te zien in de Roca London Gallery.