Bouw waterkering East Dike Shenzhen

De realisatie van ons project East Dike in Shenzhen vordert in rap tempo. Om op korte termijn bescherming tegen stormvloed te garanderen, wordt ter plaatse hard gewerkt aan de realisatie van de primaire waterkering. Slechts een half jaar na het winnen van de ontwerpwedstrijd door KCAP+Felixx en minder dan drie maanden bouwwerkzaamheden is de ruwe bouw van de zeewering al afgerond. Het ontwerp vertaalt de noodzaak van kustverdediging in ontwikkelpotentieel. Daarmee waarborgt of versterkt de multifunctionele structuur de ecologische waarde en de identiteit van de afzonderlijke deelgebieden van het schiereiland Dapeng.