Workshop stedelijke waterlandschap Shenzhen

Op 12 en 13 november doen Kees Christiaanse, Ting Chen, Anna Gasco en Ya-Hsin Chen in Shenzhen namens KCAP mee aan de tweedaagse brainstorm 'Flow-Morphing: The Urbanist Action on Shenzhen's Water Landscape Infrastructure'. De recente bouw van een nieuw aquaduct dat water van de Xijiang rivier naar Shenzhen brengt en de implementatie van twee grote reservoirs op de grens tussen Shenzhen en Dongguan, heeft geleid tot een herijking van de bestaande waterinfrastructuur in Shenzhen. Zo is het aantal benodigde waterreservoirs teruggebracht van 61 naar 29. Daardoor kunnen niet alleen de functies van de 32 voormalige reservoirs worden heroverwegen, maar ook om de relaties tussen de hulpbronnen van de stad, de infrastructuur, de ecologie en de stedelijke ontwikkeling. Deze nieuwe infrastructurele realiteit brengt ongekende uitdagingen en kansen aan het licht die op meerdere niveaus naast elkaar bestaan. Het KCAP-team werk samen met experts uit verschillende disciplines, onder wie Dieter Grau (Ramboll Studio Dreiseitl), Eva Castro (Plasma Studio), Kelly Shannon (Universiteit van Leuven), Andreas Zysset (EBP), Mindert de Vries (Deltares), Yan Meng (URBANUS), Jingxiang Zhu (Chinese Universiteit van Hongkong), Rongyuan Zhu (China Academie van Stedenbouwkunde en -vormgeving) en Ming Zhang (Universiteit Tongji). De onderwerpen van de workshop die aan de orde komen zijn onder meer Water van Shenzhen, Waterplanning & Beheer, Water & Stad, Ruimte & Kunst, Operationeel Kader en Participatiemechanisme van de Actie. Het doel is om de organisator - Water Resource Bureau van Shenzhen Municipality - te helpen bij het evalueren van kansen en uitdagingen en het initiëren van nieuwe manieren om Shenzhen's waterinfrastructuur om te vormen tot een meer interactieve relatie met het stedelijk landschap en het stedelijk leven.

De workshop zal een eerste kader ontwikkelen voor het versterken van stedelijke actie op het gebied van waterlandschapsinfrastructuur (investeringsmodel, verwachte effectiviteit, referentiecasus, beoordelingsmethode). Verder ook strategieën, uitvoering en regels voor publieke inspraak en in het algemeen het bepalen van de hoofdrichting en de ontwerpopdracht voor de volgende projecten schetsen. KCAP is uitgenodigd om te fungeren als academisch adviseur, curator en als hoofdplanner om het multidisciplinaire team te leiden en het visieplan en de beschermings- en ontwikkelingsstrategieën in de volgende fase te leveren.