Stedenbouwkundig plan Humanities Campus Leiden vastgesteld voor inspraak

hHet stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van KCAP voor de Humanities Campus van de faculteit Geesteswetenschappen in Leiden is vorige week door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voor inspraak. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van de huidige historische locatie tot een aantrekkelijke, inspirerende en toekomstgerichte campus.

Het stedenbouwkundig plan biedt daarvoor een toekomstbestendig raamwerk met een sterke identiteitL een open en naar de stad gericht concept met optimale verbindingen naar de binnenstad, met een netwerk van verbindende openbare ruimtes en een gevarieerde functiemenging van onderwijs, wonen, horeca, sportvoorziening en een park.