Start herontwikkeling Stationspostgebouw, Den Haag

De herontwikkeling van het Stationspostgebouw in Den Haag is een feit. Ontwikkelaar LIFE.NL, PostNL, Fosbury &Sons, de gemeente Den Haag en ontwikkelaar SENS real estate hebben vandaag het feestelijke startsein gegeven. KCAP is als architect betrokken bij de transformatie van het monumentale pand en als stedenbouwkundige verantwoordelijk voor de gebiedsvisie HS Kwartier. Het rijksmonument, gelegen aan de Waldorpstraat, is onderdeel van HS Kwartier. Met de herontwikkeling wordt een belangrijke eerste impuls gegeven aan de ontwikkeling van het gebied rondom station Hollands Spoor tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Het Stationspostgebouw wordt het nieuwe hoofdkantoor van PostNL en zal daarnaast huisvesting bieden aan Fosbury & Sons.

Het historische Stationspostgebouw is een ontwerp van rijksbouwmeester G.C. Bremer, gerealiseerd in 1949. KCAP herstelt het gebouw in oude glorie met respect voor de originele architectuur. Het gebouw wordt technisch gemoderniseerd en strategische ingrepen zorgen voor significant meer daglichttoetreding tot in de diepte van het bouwvolume. Een groot verbindend atrium wordt het middelpunt van het nieuwe hoofdkantoor van PostNL. Daarmee wordt sociale interactie en de samenwerking van alle hoofdkantoormedewerkers in één locatie ruimtelijk ondersteund.

Het Stationspostgebouw speelt een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling van HS Kwartier. Het plan van KCAP zet in op een hoogstedelijke verdichting door toevoeging van een gevarieerd programma en een groot aandeel woonfuncties. Daarmee komt het plan tegemoet aan de actuele vraag naar meer woonruimte in binnenstedelijke gebieden. De uitstekende bereikbaarheid van dit mobiliteitsknooppunt biedt groot potentieel voor de gebiedsontwikkeling. Bijzondere aandacht gaat uit naar een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte en het waarborgen van de menselijke maat binnen de verdichtingsstrategie. Met levendige plinten, een gevarieerd straatbeeld en een open stedelijke ruimte op verschillende hoogteniveaus wordt HS Kwartier getransformeerd tot een aantrekkelijk woon- en werkomgeving.

Na verwachting wordt het Stationspostgebouw medio 2021 door PostNL in gebruik genomen. Bouwcombinatie JP van Eesteren en Besix zijn samen met installateur Unica verantwoordelijk voor de uitvoering.