KCAP presenteert ontwikkelvisie Werkplaats Overvecht aan wijkraad

Werkplaats Overvecht is een initiatief van 10 betrokken marktpartijen en woningbouw corporaties om samen met bewoners en de gemeente Utrecht een transformatieplan voor de wijk Overvecht te maken. KCAP stelde hiervoor de ruimtelijke visie op.

Overvecht is een wijk uit de jaren 1970. Karakteristiek is de unieke kwaliteit van het groen en de ruimtelijke opzet volgens de wijkgedachte. Tegelijkertijd zijn er nieuwe impulsen voor vastgoed, openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid nodig om deze buurt toekomstbestendig te maken. KCAP is betrokken als stedenbouwkundig ontwerper voor het opstellen van een ontwikkelvisie voor de transformatie. Op 12 november presenteerde KCAP de tussentijdse visie aan de wijkraad, en werd deze aangeboden aan raadsleden van de gemeente Utrecht. We hebben veel opbouwende reacties ontvangen waar we in de komende periode hard mee aan de slag gaan!

Bekijk hier de ontwikkelvisie op de website van Werkplaats Overvecht.