KCAP + Felixx winnen competitie voor het typhoonbestendig maken van Shenzhen’s oostkust

KCAP + FELIXX hebben de internationale competitie gewonnen voor de herontwikkeling van de 130 kilometer lange kustlijn van Dapeng, een groen schiereiland in de baai tussen Hongkong en Shenzhen. Nadat tyfoon Mangkhut in september 2018 ernstige schade toebracht aan de infrastructuur op Dapeng, zette de Chinese overheid in op het herstel van de kustlijn en het verhogen van het beschermingsniveau tegen extreme weersomstandigheden in de toekomst. KCAP + FELIXX ontwikkelde daarvoor de ‘Triple Dike Strategy’. Deze strategie maakt een geïntegreerde aanpak van klimaatadaptatie mogelijk. Waterveiligheid wordt gekoppeld aan ecologische ontwikkeling en natuurherstel, wat vervolgens een veerkrachtig kader creëert voor sociale en economische groei. Voor 32 kilometer kust werkt KCAP + FELIXX dit concept uit tot 6 strategische uitvoeringsprojecten. Realisatie start dit jaar, en wordt naar verwachting in 2021 voltooid.

TRIPLE DIKE

De ‘Triple Dike’ biedt een alternatief voor het bouwen van generieke beschermingsmuren langs de kust. In plaats daarvan worden drie lineaire ontwikkelingszones gedefinieerd, die zorgvuldig ingebed zijn in de bestaande context en anticiperen op de specifieke toekomstige opgaves van elk afzonderlijk gebied. De 1e ‘buiten’ dijk bevindt zich direct langs het water en zorgt voor het afzwakken van golven, het verminderen van erosie en versterken van sedimentatie. Daardoor wordt de mogelijkheid tot natuurlijk herstel van de kust vergroot.  De 2e ‘midden’ dijk is een verhoogd grondlichaam om de stormvloed en het water dat door de golven omhoog wordt gestuwd te stoppen. Het is geen grote muur maar een multifunctionele zone: een spannend heuvelachtig park, een verhoogde waterkant met stedelijke promenades, een getijdenpark, of zelfs een openbaar gebouw. De derde ‘binnen’ dijk is een hybride structuur die het regenwater opvangt en verwerkt, op basis van ‘sponge-city principes’. Alle waterafvoer uit aangrenzende dorpen en bergen wordt in deze zone opgevangen, tijdelijk vastgehouden en vertraagd afgevoerd door middel van regenpleinen, waterparken en groene straten.

PRODUCTIEVE KLIMAATADAPTATIE

Dapeng is een bergachtig schiereiland met weelderige bossen, doorsneden met rivieren en kreken. Deze lopen naar een prachtige kust, met fantastische zandstranden en indrukwekkende rotsformaties. Langs de kustlijn liggen verschillende kleine vissersdorpen. Het is een bijzondere groene omgeving in de directe nabijheid van Hongkong en Shenzhen. De mix van cultuur en natuur hebben het schiereiland aantrekkelijk gemaakt voor toerisme vanuit het omliggende metropolitane gebied, waar meer dan 20 miljoen mensen wonen. De ‘Triple Dike’ biedt de kans om de bestaande kwaliteiten te handhaven en tegelijkertijd groei mogelijk te maken. Het kleinschalige karakter wordt behouden door nieuwe ontwikkelingen te situeren binnen bestaande kernen. De specifieke identiteit van elk dorp wordt met nieuw programma versterkt, waardoor een rijke variatie aan recreatieve voorzieningen ontstaat. Om de infrastructurele impact op het eiland te verminderen wordt de bereikbaarheid via het water vergroot. Berg- en kustlandschap wordt verbonden tot een rijk en samenwerkend ecosysteem.