Groen licht voor plannen Humanities Campus Leiden

Op 17 oktober heeft de Leidse gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus, beide ontworpen door KCAP. Daarmee is er groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe huisvesting voor de Faculteit Geesteswetenschappen door de Universiteit Leiden samen met de gemeente. In het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn de ruimtelijke kaders, de architectonische eisen en het gewenste kwaliteitsniveau van het nieuwe binnenstedelijke campusgebied gedefinieerd.

Het stedenbouwkundig concept van KCAP biedt een toekomstbestendig raamwerk voor de herontwikkeling van het campusgebied en heeft als doel de kwaliteiten van de gebouwen en hun relatie tot elkaar te verbeteren. Het centrale element is een nieuwe buitenruimte die vooor meer onderlinge samenhang tussen de verschillende gebouwen en instituten zorgt, meer plek voor ontmoeting biedt en de infrastructuur op de campus verbetert.

Naast de rol als stedenbouwkundige is KCAP supervisor betreffende de gebouwen in opdracht van de Universiteit Leiden en de gemeente.