Van border city naar open city

KCAP heeft een stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van Futian tot een ruimtelijk, groen en sociaal stedelijk gebied. Futian is het centrum van miljoenenstad Shenzhen in het oosten van China.  De strategie moet zorgen voor een levendig, divers en veerkrachtig stedelijk centrum dat kan concurreren met centra van andere aantrekkelijke mega-steden. De aanpak is niet een directe grootschalige ingreep in het gebied, maar starten met kleinschalige proefprojecten op verschillende locaties die richting kunnen geven aan de transformatie.

De grootste uitdaging voor stedelijke vitaliteit en ontwikkeling in Futian, is een oplossing voor het wegen- en stratennet, dat werkt als een systematische barrière tussen de verschillende wijken in het centrum van de stad. Deze scheiding heeft geresulteerd in een collage van vele afzonderlijke wijkentiteiten in plaats van een geïntegreerd geheel. KCAP wil deze rigide fysieke barrières openbreken en verzachten en Futian ontwerpen als een toegankelijke bestemming voor mensen om te wonen, werken, recreëren en bezoeken.

Daarnaast ligt er het plan om rond het wegennet van Futian een groot, alomvattend groenblauw netwerk van openbare ruimten te creëren, waardoor een beter oriëntatiepunt ontstaat tussen de Mountain Ridge in het noorden, Shenzhen Bay en River in het zuiden, en in oostelijke en westelijke richting.