Als stedenbouwkundige worden wij steeds geconfronteerd met ecologische uitdagingen en streven wij er voortdurend naar om toekomstbestendige en veerkrachtige steden te ontwikkelen voor toekomstige generaties. Met onze multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpvraagstukken zorgen we ervoor dat strategieën op het gebied duurzaamheid en veerkracht op alle niveaus van onze ontwerpen op een holistische manier worden benaderd en geïntegreerd. Om onze ervaringen te delen en te laten zien hoe wij oplossingen voor slimme en veerkrachtige steden ontwerpen, neemt Jeroen Dirckx deel aan de Smart Cities missie naar New York. Hij maakt onderdeel uit van de Nederlandse delegatie die aanwezig zal zijn op de Smart Cities New York conferentie van 13-15 mei in New York en daar aan verschillende expert sessies zal deelnemen. Als een van de sprekers in de workshop ‘Climate Resilient Cities: The Dutch Approach’, zal Jeroen onze ervaring met het ontwerpen van veerkrachtige steden delen aan de hand van o.a. het voorbeeld van ons stedenbouwkundig ontwerp voor HafenCity in Hamburg.

HafenCity is Europa's grootste binnenstedelijke herontwikkelingsproject. Als transformatie van voormalig havengebied tot een nieuw stadsdeel, is HafenCity prachtig gelegen aan het water. Tegelijkertijd wordt het gebied geconfronteerd met het risico van overstromingen van de rivier Elbe. In het stedenbouwkundig plan, dat vanaf 2001 in samenwerking met ASTOC is ontwikkeld, zijn van begin af concepten voor overstromingspreventie geïntegreerd. In plaats van dure dijken te bouwen die ook de aantrekkelijkheid van deze unieke locatie aan het water negatief zouden hebben beïnvloed, is het gebied overstromingsbestendig ontworpen. De gebouwen zijn gebouwd op sokkels van 8 - 9 meter boven de zeespiegel, straten en bruggen bevinden zich op min of meer dezelfde hoogte. Dit zorgt ervoor dat zelfs bij zware stormen de gebouwen beschermd zijn tegen overstromingen en dat het verkeer kan doorgaan. De promenades verblijven op de hoogte van de haven, nabij het water. In de sokkelzones langs de promenades bevinden zich ruimtes voor winkels, expositieruimtes en parkeergarages die geval van overstroming individueel kunnen worden afgesloten met waterdichte stalen deuren.

Ook in andere watergeoriënteerde masterplannen van KCAP, zoals FredericiaC in Denemarken, Jurong Lake District Singapore, Longang Riverfront Shenzhen en andere projecten in Europa en Azië, gaan we de uitdagingen aan die ecologie en klimaatveranderingen aan ons stellen en streven we ernaar om toekomstbestendige en veerkrachtige steden te ontwerpen. In al onze ontwerpen benaderen we deze vragen als een integraal onderdeel van onze stedenbouwkundige aanpak. Dat betekent een verschuiving van traditionele technologische oplossingen naar een integrale en holistische benadering die ingaat op aspecten zoals ecologie, klimaat, energie, mobiliteit, circulariteit etc.. Daarbij ontwikkelen wij slimme en op maat gemaakte oplossingen die strategieën voor een duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van onze stedelijke omgevingen integreren.