Circulaire werklandschappen van de toekomst

Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen maken een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. En hoe houden we hierbij rekening met andere ontwikkelingen die impact hebben op het werken van de toekomst? Om inspirerende antwoorden op te halen op deze actuele maatschappelijke vraagstukken heeft Architectuur Lokaal in samenwerking met de provincie Noord-Holland samen met Schiphol Area Development Company (SADC) en de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) het initiatief genomen voor de Challenge circulaire werklocaties 2050. Drie teams hebben voor verschillende werklocaties ontwerpend onderzoek verricht naar de transitie naar een circulaire economie.

In een meerdaags atelier zijn diverse ideeën uitgewisseld en is geëxperimenteerd met innovatieve systemen. De multidisciplinaire verkenning van de opgave levert inspirerende en doeltreffende gebiedsvisies. Door de integratie van diverse (ontwerp)disciplines ontstaan concrete en kansrijke interventies op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en toekomstige woon- en werkconcepten. Op vrijdag 11 april werd de verkenning naar de ruimtelijke inrichting van werklocaties en vastgoed in 2050 werd met een symposium in Pakhuis de Zwijger afgesloten.

KCAP ontwikkelde samen met Metabolic + RebelGroup + Goudappel Coffeng als ‘Team Sloterdijk’ een visie voor een aantal verschillende werklocaties rond Sloterdijk. De visie bouwt voort op de kwaliteiten die reeds aanwezig zijn in het gebied: een grote diversiteit aan werklocaties. Het gebied heeft hiermee de potentie om door te groeien naar de ‘machinekamer’ van stad en regio. Sleutel hierin is de transformatie van verschillende individuele industriële clusters naar een samenhangend netwerk.

Team Atlaspark: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability) en Rob ten Bok, KG ParkManagement BV

Team Sloterdijk: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group) en Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)

Team Beukenhorst: Joost Hagens (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) en Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool)

Een verslag van het symposium en de uitkomsten van de verschillende verkenningen zijn terug te vinden op de website van Pakhuis de Zwijger en Architectuur Lokaal. Of bekijk de Aftermovie Challenge Circulaire Werklocaties 2050.