Ontwikkeling noordelijke haven Busan

Deze zomer nam KCAP deel aan de International Competition of Busan North Port Redevelopment Phase 2.  Busan is reeds bezig met de eerste fase van de herontwikkeling van de oude haven. Voor fase twee hebben we ingezet op het verbinden van de haven met de stad, het adaptief hergebruiken van het industriële erfgoed en het maken van een fijn-stedelijke structuur. Samen met onze lokale partners, DA Group, Dong-A University en Grunge Factory, hebben we verder alternatieve ontwikkelingsvormen toegevoegd, zoals landeigendomsconcepten, burgerparticipatie en strategieën voor overstromingsbescherming, zoals we dat ook in Rotterdam en Hamburg doen. We zijn als tweede geëindigd.