Een leefbare toekomst voor Hamburg

'Magistralen' is dit jaar het thema van het Internationale Bauforum 2019 Hamburg. Magistralen is het Duitse woord voor aders. In dit geval de zeven grootste verkeersaders van de stad. Tijdens de Bauform neemt KCAP deel aan workshops in een internationale groep van architecten, stedenbouwkundigen en studenten. Zij bundelen hun krachten om oplossingen te vinden voor het opnieuw verbinden van de verkeersaders met nieuwe toepassingen op het gebied van verkeer en stedelijke ontwikkeling. Oplossingen zijn voor Hamburg van vitaal belang om de stad toegankelijk en leefbaar te houden in de toekomst. Open steden ontwerpen is een van de belangrijkste doelen van KCAP. Tijdens de workshops worden verschillende ideeën getest om te zien hoe verschillende stedelijke structuren, programma's, dichtheden en groeivooruitzichten zullen reageren op verschillende interventies op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. De resultaten gaan een schat aan informatie opleveren voor de ontwikkeling van concrete ruimtelijke ontwerpen.
KCAP heeft een sterke relatie met de stad Hamburg, die begon met de ontwikkeling van HafenCity. De multidisciplinaire aanpak van het masterplan voor dit havengebied, dat in samenwerking met ASTOC is ontwikkeld, vertaalt slimme interventies en technologische oplossingen in een alomvattende holistische aanpak. In plaats van een optelsom van geïsoleerde interventies maakt het masterplan kruisbestuiving tussen infrastructuur en mobiliteit, veerkrachtige en duurzame planning, bescherming tegen overstromingen, identiteit, ecologie en biodiversiteit mogelijk. Een adaptieve planningsaanpak die in veel gevallen zijn vruchten heeft afgeworpen en die ook voor de Magistralen goed toepasbaar is.