Wij gaan circulair

KCAP onderschrijft en steunt hiermee het Manifest Circulaire Architectuur dat door de BNA in samenwerking met haar leden is opgesteld.

KCAP brengt omgevingen tot leven. KCAP gelooft in de stad als een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. De dichtheid en complexiteit  van de stedelijke omgeving creëert de mogelijkheid om circulariteit integraal onderdeel te maken van ontwerpopgaven. Een toekomstbestendige en circulaire leefomgeving is een brede opgave, die door alle schalen heen loopt. Juist door de integrale aanpak van KCAP, waarin stedenbouw, openbare ruimte en architectuur sterk met elkaar verweven zijn, is circulariteit ingebed in alle niveaus van onze projecten.