Renske van der Stoep benoemd tot hoofd master Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Renske van der Stoep is benoemd tot hoofd van de masteropleiding Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Renske volgt Job Floris op die deze functie in een periode van acht jaar begeleidde. Samen met Renske start Thijs van Spaandonk als hoofd van de masteropleiding Stedenbouw en volgt daarmee Wouter Veldhuis op. Vanaf het nieuwe studiejaar 2018-2019 vormen Renske en Thijs het gezicht van de masteropleidingen en zijn zij verantwoordelijk voor de kern van de opleidingen: het ontwerponderwijs.

KCAP heeft een geschiedenis waarin de kruisbestuiving tussen de academische wereld en de praktijk opgezocht wordt. De benoeming van Renske is in lijn met deze cultuur.

Lees hier het officiele persbericht van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.