KCAP actualiseert het masterplan Wetenschapspark Arenberg te Leuven

Het masterplan voor het Wetenschapspark Arenberg in Heverlee is geactualiseerd. Het Wetenschapspark vormt een belangrijke schakel in de verdere uitbouw van de Leuvense kennisregio. De Katholieke Universiteit Leuven biedt er ruimte aan bedrijven in de biotechnologie, de ICT-sector en de mechatronica. De actualisatie van het oorspronkelijke masterplan uit 2000, eveneens ontworpen door KCAP, was nodig omdat de randvoorwaarden ter bescherming van een waterwinningsgebied de ontwikkeling van delen van het gebied onmogelijk maken. In nauw overleg met de sleutelactoren heeft KCAP het masterplan bijgewerkt.

De actualisatie van het Wetenschapspark Arenberg is gebaseerd op het oorspronkelijke masterplan dat tot stand kwam na een ontwerpwedstrijd in opdracht van KU Leuven. In dat masterplan werd ervoor gekozen om een gebied van 13 hectare te ontwikkelen in clusters met parklandschappen ertussen. Het geactualiseerde masterplan houdt vast aan een aantal van deze uitgangspunten, zoals de opzet in clusters opgedeeld door groenstroken, maar vertaalt dit naar een veel compacter opzet. Dit zorgt voor meer nabijheid, synergie en uitwisseling tussen de verschillende clusters onderling en de omliggende kennisclusters. Er wordt een programma geraamd van 118.000 m² op een veel kleinere bebouwde oppervlakte van 8,5 hectare. Een aantal hoogteaccenten zorgen voor een stedenbouwkundige samenhang met de naastgelegen IMEC toren. Ook streeft het geactualiseerde masterplan naar een meer duurzame mobiliteit.

De ontwikkeling van het Wetenschapspark Arenberg is een belangrijke stap om innovatieve high-tech bedrijven kansen te geven om zich te ontwikkelen in de stad, in het licht van Leuven MindGate en het versterken van de kenniseconomie in Leuven. Het geactualiseerde masterplan werd in december 2017 principieel goedgekeurd als basis voor de verdere ontwikkeling van het Wetenschapspark en wordt verder uitgewerkt in een aantal vervolgstudies.