KCAP deelt stedenbouwkundige expertise op Stadmakerscongres 2018 in Rotterdam

Op welke manier krijgt de groei van de stad vorm? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor Rotterdam in het bijzonder? Welke regionale en stedelijke lijnen en knooppunten zullen de komende jaren belangrijk worden? KCAP's partners Irma van Oort en Jeroen Dirkx delen hun stedenbouwkundige expertise tijdens de vijfde editie van de Stadmakerscongres.

Jeroen Dirkx zal KCAP's perspectief op de toekomstige uitdagingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van de stad schetsen. Inzichten over verbindende landschapsarchitectuur, ontwikkeling van circulaire gebieden, nieuwe ontwerpen van openbare gebouwen en werken aan een compacte, inclusieve en productieve stad. De presentaties “Kijk op kwaliteit” starten om 13.00 uur.

Tijdens de paneldiscussie “De groei van Rotterdam: verbinden en verdichten” reflecteert Irma van Oort vanuit KCAPs visie op stedelijke ontwikkeling op de relatie tussen mobiliteit en de groei van Rotterdam. Deze paneldiscussie start om 10.30 uur.

Over Stadmakerscongres 2018

Vrijdag 9 november 2018 wordt Theater Rotterdam, locatie Schouwburg, opnieuw getransformeerd tot een levendige werkplek voor stedelijke ontwikkeling. De groei van de stad moet compact, circulair, inclusief, productief en gezond zijn. Daarom zoeken stedelijke experts tijdens de vijfde editie van de Stadmakerscongres naar vitale verbindingen tussen ruimtelijke en sociale stadsontwikkeling, nieuwe perspectieven op ruimtelijke kwaliteit en de volgende fase in de praktijk van het maken van steden.