KCAP nieuwe deelnemer van NWP - Netherlands Water Partnership

Water is een fundamenteel onderdeel van ons werk en onze ambitie om duurzame stedelijke leefomgevingen te ontwikkelen met gebouwen en publieke ruimtes die de stad verlevendigen en vernieuwen. Door water te beschouwen als kernelement van onze projecten, zoals HafenCity en FredericiaC, kan het als katalysator ingezet worden om de ruimtelijke kwaliteit van bestaande steden en landschap te verbeteren op het gebied van duurzaamheid, resilience en leefbaarheid. 

Samen met NWP brengen wij onze kennis en expertise in met als doel om innovatie, dialoog en netwerken te versterken en uit te breiden. We kijken uit naar de samenwerking met NWP.

www.nwp.nl