KCAP in team geselecteerd voor Incheon Inner Harbor herontwikkeling, Zuid-Korea

KCAP, als onderdeel van het INHA University Industry-Academy Collaboration Team, is geselecteerd voor de herontwikkeling van de 464 ha Incheon Inner Harbor in Zuid-Korea. Het team wordt gecompleteerd door NOW architecten. Het Ministerie van Maritieme Zaken en Visserij heeft de opdracht aanbesteed via een prijsvraag. Het team werd geselecteerd uit 4 nationale en internationale teams.

Incheon Inner Harbor vraagt om herontwikkeling
De Incheon Inner Harbor heeft een lange geschiedenis als belangrijke zeehaven, maar heeft zijn activiteiten drastisch verminderd door de recente veranderingen in de binnenlandse en buitenlandse scheepvaartlogistiek en de oprichting van de New Incheon Harbor. Met de opdracht wil het ministerie een impuls geven voor de herontwikkeling van het gebied. De opdracht omvat een masterplan voor de binnenhavens 1 en 8 en het Urban Renewal New Deal project dat de programmatische herstructurering van het gehele binnenhavengebied voorschrijft om publieke toegankelijkheid te garanderen en op de stedelijke vernieuwing van de omliggende oude binnenstad te anticiperen.

Re:Open the harbor
Met 'Re:Open the Harbor' wil het geselecteerde team het verlaten havengebied heropenen en transformeren tot een 'SMART Harbor City'. Met een plaatsgebonden stadsvernieuwingsstrategie wordt de identiteit van het gebied versterkt en richting gegeven aan de duurzame toekomstontwikkeling van Incheon Inner Harbor.