KCAP + CAUPD geselecteerd voor laatste fase Longgang Riverfront prijsvraag Shenzhen, China

KCAP is samen met onze lokale partner China Urban Planning and Design Institute (CAUPD) geselecteerd voor de laatste fase van de prijsvraag voor het ontwerp van het 46 km2 rivierfrontgebied in Shenzhen Longgang. Het ontwerp werd gekozen naast het voorstel team Shenzhen University Planning & Research Institute + CRTKL uit vier internationale ontwerpteams.

Met de kernvraag hoe het vergeten Longgang riviergebied getransformeerd kan worden tot een showcase voor innovatie, cultuur, ecologie en kwaliteit van stedelijk leven in Shenzhen, richt zich het gezamenlijk voorstel van KCAP + CAUPD op het creëren van een flexibel transformatieraamwerk dat in kan spelen op de complexiteit van het gebied.

Op basis van dit stedenbouwkundig concept uit de eerste ronde wordt in de laatste fase een gedetailleerd stedenbouwkundig plan opgesteld voor een gebied van 50 ha binnen het grotere plangebied.