KCAP benoemt vijf nieuwe partners

KCAP maakt met veel plezier bekend dat haar management is versterkt met vijf nieuwe partners: Xavier Blaringhem, Jeroen Dirckx, Anouk Kuitenbrouwer, Edward Schuurmans en Renske van der Stoep.

Dankzij deze nieuwe functies kan KCAP haar rol als toonaangevend internationaal ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in de toekomst bestendigen. In hun werk voor KCAP hebben de nieuwe partners in belangrijke mate bijgedragen aan het voortdurende streven van KCAP om duurzame steden voor de toekomst te ontwikkelen; leefbare habitats die gezondheid, onderwijs, sociale inclusie en economische welvaart voor toekomstige generaties bevorderen.

“Ik ben trots dat Xavier, Jeroen, Anouk, Edward en Renske zijn toegetreden tot ons team van partners. Hun talent en ervaring zijn precies wat KCAP nodig heeft om de forse groei van ons internationaal portfolio en de steeds groter wordende vraag naar hoogwaardige oplossingen voor leefbare steden in de hele wereld tegemoet te komen,” zegt Kees Christiaanse.

KCAP in transitie

KCAP werd in 1989 opgericht door Kees Christiaanse. Samen met Han van den Born, Irma van Oort, Ruurd Gietema en Ute Scheider is KCAP uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal ontwerpbureau met vestigingen in Rotterdam, Zürich en Shanghai. De benoeming van de vijf nieuwe partners is een belangrijke stap in het huidige transitieproces van KCAP. Verdere ontwikkelingen zullen binnenkort bekend gemaakt worden.

Over de nieuwe partners

Xavier Blaringhem
werkt sinds 2004 bij KCAP, eerst in het kantoor te Rotterdam en sinds een aantal jaren in Zürich. Hij is betrokken bij stedenbouwkundige en architectuurprojecten in Zwitserland en Frankrijk gericht op de uitbreiding van de activiteiten van KCAP in Franstalige landen. Daarnaast doceert hij aan de ENSAS architectuurschool in Straatsburg.

Jeroen Dirckx werkt sinds 2005 vanuit het kantoor in Rotterdam als conceptueel ontwerper en projectmanager van complexe stedenbouwkundige opgaves. Met een ontwerp-gestuurde aanpak leidt hij processen met multidisciplinaire teams, meervoudig opdrachtgeverschap en participatie. Hij heeft een bijzondere affiniteit met duurzame gebiedsontwikkeling.

Anouk Kuitenbrouwer werkt sinds 2006 bij KCAP waar zij vanuit het kantoor in Zürich verantwoordelijk is voor stedenbouwkundige projecten in Zwitserland en Europa. In haar werk verbindt Anouk ontwerp met strategie. Ze heeft een sterke expertise in de stedelijke ontwikkelingen rond vervoersknooppunten en luchthavens met een focus op het ontwerp van openbare ruimte.

Edward Schuurmans werkt sinds 2013 vanuit het kantoor in Rotterdam aan architectuuropgaves en aan projecten op de scheidslijn van architectuur en stedenbouw. Hij voelt zich thuis in complexe binnenstedelijke transformatie- en intensiveringsopgaves. Hierin streeft hij naar de realisatie van toekomstbestendige plannen die genereus zijn voor iedereen.

Renske van der Stoep versterkt sinds 2016 het team van KCAP vanuit het kantoor in Rotterdam, waar ze continue op zoek is naar vernieuwing, innovatie en verbindingen op verschillende schaalniveaus. Ze werkt aan zowel Nederlandse als internationale ontwerpopgaves vanuit een heldere en conceptuele benadering.