KCAP aangesteld als nieuwe supervisor MAAK.gebied Zuid in Zaanstad

Ruurd Gietema is door de gemeente Zaanstad aangesteld als supervisor voor de ontwikkeling van het MAAK.gebied Zuid. Dit gebied is één van de vier gebieden binnen Maak.Zaanstad, een initiatief van de gemeente Zaanstad voor meer en betere woningen, verbindingen en voorzieningen. Het MAAK.gebied Zuid omvat het Hembrugterrein, het industriële havengebied Achtersluispolder en de naoorlogse wijk Poelenburg. Dit transformatiegebied ligt prominent aan het Zaans-IJ en vormt een scharnierpunt tussen Zaanstad en Amsterdam.

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om van de Achtersluispolder een aantrekkelijk, groen en goed bereikbaar werk- en woongebied te maken. Dit biedt kansen voor de stad. Vanuit Zaandam-Zuid ontstaat er een betere verbinding tot de stad en kan er geprofiteerd worden van een ruimere keuze aan voorzieningen zoals onderwijs en sport. Bovendien kent Zaanstad een enorme woningbouwopgave waar het MAAK.gebied Zuid aan kan bijdragen.

Als supervisor is Ruurd Gietema verantwoordelijk voor het sturen op kwaliteit en het verder brengen van bouwinitiatieven. KCAP gaat de komende periode ook het ruimtelijk perspectief voor de transformatie van de Achtersluispolder opstellen. Als een eerste stap heeft KCAP hiertoe een ruimtelijke analyse opgemaakt die op 8 februari werd gepresenteerd aan de raadsleden van de gemeente Zaanstad. De analyse dient als inhoudelijke en stedenbouwkundige basis voor verder onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie over de ambities van MAAK.Zaanstad is te vinden op maak.zaanstad.nl.