Hamburg verkrijgt “Special Mention” in World City Prize

De stad Hamburg heeft een "Special Mention" van de Lee Kuan Yew World City Prize 2018 gewonnen. De tweejaarlijkse internationale prijs is een eerbetoon aan uitstekende prestaties en bijdragen aan het creëren van leefbare, levendige en duurzame stedelijke gemeenschappen over de hele wereld. Ons eigen HafenCity project is één van de centrale transformatie-initiatieven van de stad Hamburg die hebben bijgedragen tot het winnen van de prijs. Met betrekking tot het HafenCity project looft de jury:
"Hamburg wordt erkend als een buitengewone havenstad die de planningsuitdagingen heeft overwonnen om een aantrekkelijke en gastvrije stad van kansen te worden voor een bevolking die nu een groeiend aantal immigranten telt. Het is zeer effectief geëvolueerd van de conventionele stadsuitbreiding aan de rand door de succesvolle implementatie van de verdichtingsstrategie voor de binnenstad om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar huisvesting en stedelijke mobiliteit van de groeiende bevolking. De nieuwe HafenCity is een uitstekende demonstratie van deze strategie. Het voormalige onderbenutte haven- en industriële terrein naast de historische pakhuiswijk "Speicherstadt" is omgevormd van een vervallen gebied tot een dynamische mix van stedelijke woningen, werkplekken en recreatiegebieden. In het besef dat het gebouwde erfgoed een belangrijk aspect is dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven in een steeds veranderende omgeving, heeft de stad grote nadruk gelegd op het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe wijk om zich te verbinden met de oude stad, en om de doorkijkjes af te stemmen op de torenspitsen van de oude kerken en tegelijkertijd een gevoelige bescherming te bieden tegen overstromingen en stijgende waterstanden."

 

Het volledige rapport vindt u hier.