Brussel: stappen gezet voor NEO 2

Het winnende prijsvraagontwerp voor het internationale Convention center en Hotel door het consortium CFE / Cofinimmo samen met Ateliers Jean Nouvel, geeft vorm aan de tweede fase van de ontwikkeling NEO Brussel. KCAP, masterplanner van het hele NEO-project in Brussel; is enthousiast over de voortgang en de ontwikkeling van een hoogwaardig Convention center. Het masterplan NEO Brussels definieert de herontwikkeling van het Heizelgebied; één van de meest strategische locaties in de Brusselse metropool. Het stedenbouwkundig ontwerp heeft tot doel de betekenis van de Heizel te versterken, te kwalificeren en een kader voor duurzame ontwikkeling te vormen.

Het gecombineerde Convention center en Hotel zijn een waardevol anker binnen het masterplan dat de programmatische diversiteit van de stedelijke ontwikkeling uitbreidt. De locatie van het ensemble verbindt Brussels Expo met de grotere reeks van attracties en haar omgeving. Het Convention center als bestemming wordt ondersteund door de hoogwaardige openbaarvervoersverbindingen die in het masterplan worden voorgesteld en past daarmee binnen de duurzaamheidsstrategie van de ontwikkeling. Het ontwerp respecteert eveneens de historische context, de positie van het Atomium en de vitale verbindingen van het netwerk van voetgangers- en openbare ruimtes die in het masterplan zijn gecreëerd.

KCAP was supervisor in de ontwerpontwikkeling tijdens de aanbestedingsprocedure en adviseerde de opdrachtgever (NEO scrl wiens aandelen worden gehouden door de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tijdens de verschillende dialoogfasen. Dit gebeurde in de context van een multidisciplinair tenderteam waarin deskundigen op het gebied van design, engineering, duurzaamheid, juridische en financiële aspecten nauw met de klant samenwerkten om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Het winnende prijsvraagontwerp werd op 7 september 2018 door Jean Nouvel gepresenteerd tijdens een persconferentie in Brussel.