Wijnhaveneiland voorbeeld voor verdichting Amsterdam

Amsterdam staat voor de uitdaging om in 2025 50.000 nieuwe woningen toe te voegen. Om waardevol landschap te behouden is verdichten binnen de stad en het industriegebied de enige oplossing. Als een van de sprekers in het paneldebat, georganiseerd door Pakhuis De Zwijger, heeft Jeroen Dirckx de ervaring van KCAP over dit onderwerp gedeeld. Het Wijnhaveneiland was een van de projecten die besproken werden.

Onlangs heeft KCAP zijn project Wijnhaveneiland in Rotterdam geevalueerd. In ruim 20 jaar heeft een zeer effectieve reeks stedenbouwkundige regels een kwalitatief, binnenstedelijk verdichtingsproces geactiveerd. Slanke woontorens worden toegevoegd aan de voormalige monofunctionele kantoorwijk, die het gebied transformeren in een levendige, gemengde stadswijk met meer faciliteiten, retail en een cultureel programma. De transformatie is nog steeds aan de gang met nieuwe torens in planning.

Na voltooiing zal de dichtheid van het Wijnhaveneiland verdrievoudigd zijn, en belangrijker nog, zal het project een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van de stad om meer inwoners naar het centrum te trekken.