Ute Schneider spreker op Holland Property Plaza symposium Utrecht

Ute Schneider is een van de sprekers op het jaarlijkse Holland Property Plaza symposium dat op 15 mei in Utrecht plaats vindt. Het thema is 'verstedelijking', een uitdaging voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van steden van de toekomst. Urbanisatie en mobiliteit hangen nauwe samen, en de sprekers zijn daarom gevraagd om beide twee thema's vanuit hun eigen perspectief toe te lichten. Ute Schneider zal zich in haar toespraak richten op 'Flows– mobiliteits- en toegankelijkheidsproblemen als drijfveer voor dichtheid, intensiteit en stedelijkheid: hoe zijn stationsgebieden als centrale mobiliteitsgebieden in de stad te organiseren.'

Het symposium vindt plaats in de Werkspoorkathedraal, het meest iconische gebouw van zes resterende gebouwen van het voormalige industrieterrein van de Werkspoor. Werkspoor is de korte versie van de formele naam van de fabriek: "Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel', een Amsterdamse staalfabriek die in 1912 haar activiteiten uitgebreidde tot Utrecht-Zuilen.

De locatie wordt getransformeerd door ondernemer Bob Scherrenberg samen met Monk architecten tot nieuwe plek voor werken, leren en evenementen en zal fungeren als katalysator voor de nieuwe toekomst van het Werkspoorgebied.